Oferta

Oferujemy szereg usług z zakresu geodezji

Wśród nich, mi. in.:

 

 • Podziały nieruchomości.
 • Rozgraniczenia nieruchomości.
 • Wznowienia (zniszczonych) znaków granicznych.
 • Pomiary aktualizacyjne mapy zasadniczej - sporządzanie mapy do celów projektowyc…

Oferta

Oferujemy szereg usług z zakresu geodezji

 

Wśród nich, mi. in.:

 

 • Podziały nieruchomości.

 

 • Rozgraniczenia nieruchomości.

 

 • Wznowienia (zniszczonych) znaków granicznych.

 

 • Dokumentacje do celów prawnych.

 

 • Udzielanie informacji w zakresie gospodarki nieruchomościami.

 

 • Pomiary aktualizacyjne mapy zasadniczej - sporządzanie mapy do celów projektowych.

 

 • Wytyczenia budynków, przyłączy, tras sieci, parkingów, dojazdów, płotów i innych elementów.

 

 • Pomiary powykonawcze budynków.

 

 • Pomiary powykonawcze przyłączy podziemnych (wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne).

 

 • Inne pomiary sytuacyjno - wysokościowe i wytyczenia.